Zarząd

Marek Mieszanowski, zastępca prezesa

Marek Mieszanowski, zastępca prezesa

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie Wyceny Nieruchomości na Wydziale Architektury PW oraz w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w Warszawie. Posiada 40-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji w zakresie budownictwa kubaturowego (głównie mieszkaniowego), z czego 10 lat na stanowiskach członka zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych. Dysponuje m.in. uprawnieniami lustracyjnymi Nr 484/95 Naczelnej Rady Spółdzielczej do przeprowadzania lustracji w spółdzielniach, uprawnieniami rzeczoznawcy w zakresie efektywności energetycznej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych “POLONIA” w Warszawie, a także uprawnieniami budowlanymi.