finance gb506897d3 640Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”
02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14
zatrudni na stanowisko: Pracownik Grupy Gospodarczej
w pełnym wymiarze czasu pracy

INFORMACJA