Ogłoszenie 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”
02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14
zatrudni pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy

Główne obowiązki pracownika:

 1. Przygotowywanie, księgowanie analityczne i wprowadzanie danych do systemu czynszowego, oraz sporządzanie wydruków dla mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali,
 2. Analiza, uzgadnianie kont dot. rozliczeń z mieszkańcami, najemcami lokali użytkowych i innymi użytkownikami lokali z tytułu opłat wraz z księgowaniem korekt,
 3. Prowadzenie systematycznej windykacji mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali zalegających z opłatami,
 4. Kompletowanie dokumentów w celu udokumentowania należności w procesie sądowym,
 5. Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji w zakresie opłat eksploatacyjnych i spraw windykacyjnych,
 6. Sporządzanie specyfikacji stanowiącej załącznik do pozwów,
 7. Prowadzenie rejestrów spraw skierowanych do: sądu, komornika, wykluczenia i eksmisji,
 8. Sporządzanie okresowych sprawozdań dla Zarządu spółdzielni,
 9. Naliczanie odsetek od wyroków sądowych,
 10. Przygotowywanie projektów ugód w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 11. Analiza, uzgadnianie kont dot. rozliczeń z mieszkańcami, najemcami lokali użytkowych i innymi użytkownikami lokali z tytułu opłat wraz z księgowaniem korekt,
 12. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Wymagania:

 1. Co najmniej wykształcenie średnie,
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej,
 3. Umiejętności analitycznego myślenia oraz zdolności negocjacyjne,
 1. Bardzo dobra umiejętność pracy na komputerze min. w zakresie obsługi, MS Office, (Word, Excel),
 1. Odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dokładność, cierpliwość i wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Znajomość programów księgowych używanych w spółdzielczości mieszkaniowej, mile widziana znajomość programu Papirus SQL.

To oferujemy

 1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Pakiet socjalny.

Ofertę  zawierającą CV wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie do dnia 03.06.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu pracuj.pl albo złożyć  w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

  

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.