finance gb506897d3 640 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni pracownika na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa

 

 w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Główne obowiązki pracownika:

 1. Prowadzenie procesów księgowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Spółdzielni;
 2. Opracowanie planu kont oraz algorytmów naliczeń i rozliczeń;
 3. Opracowywanie planów rzeczowo finansowych;
 4. Analiza obrotów i płynności finansowej Spółdzielni;
 5. Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych;
 6. Kierowanie prawidłową i terminową pracą działu ekonomiczno-księgowego.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. Posiadanie certyfikatu Głównego Księgowego,
 3. Znajomość zagadnień prawnych i rachunkowych związanych ze spółdzielczością mieszkaniową;
 4. Wysokorozwinięte umiejętności analityczne;
 5. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku;
 6. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność; rzetelność, umiejętność zarządzania zespołem;
 7. Znajomość MS Office (World, Excel);
 8. Możliwość szybkiego podjęcia pracy.

Mile widziane

 1. Doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Znajomość systemu SOFTHARD.

To oferujemy

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę;
 2. możliwość korzystania z funduszu socjalnego;

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie  do dnia 31.03.2023 r. wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć                                 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”