finance gb506897d3 640 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
 • Przynależność do Izby budowlanej
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office, NORMA itp.
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 

 1. Nadzór nad stanem sieci i instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Na Skraju” wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.
 2. Udział i przewodniczenie w komisjach oceniających stan instalacji elektrycznych w obiektach i lokalach należących do zasobów Spółdzielni. Wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac
  z zakresu robót elektrycznych po uzgodnieniu z kierownikiem działu technicznego.
 3. Weryfikacja kosztorysów ofertowych, zamawianie kosztorysów inwestorskich, tworzenie prostych kosztorysów inwestorskich, weryfikacja i opracowywanie przedmiarów robót.
 4. Prowadzenie nadzorów inwestorskich nad remontami w zakresie branży elektrycznej.
 5. Udział i przewodniczenie w komisjach odbiorowych realizowanych robót.
 6. Sukcesywne przygotowywanie danych do planu remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Na Skraju” w zakresie robót elektrycznych i przekazywanie ich do Specjalisty do Spraw Technicznych.
 7. Czynny udział w komisjach przetargowych z branży elektrycznej poprzez ocenę złożonych ofert i rekomendację wyboru dla Zarządu Spółdzielni. Opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 8. Reprezentowanie SM „Na Skraju” przy wprowadzaniu wykonawców na roboty.

      

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny kandydata należy w terminie 31.03.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu Pracuj.pl lub na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”