S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:
Uporządkowanie instalacji teletechnicznych wraz z montażem nowych listew PCV dla instalacji operatorów TV, Orange i innych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
Termin złożenia ofert 03.01.2024 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 03.01.2024 r. godz. 11.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.