Ogoszenie 1S.M „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetargi na:

1. Remont klatek schodowych od nr 1 do 6 w budynku w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 7.
Termin złożenia ofert 28.12.2023 do godz. 12.00, otwarcie ofert 28.12.2023 r. godz. 12.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: r.rosinski@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.