electric g1aa474dd3 640Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Polinezyjskiej 1 - ETAP 1. Termin złożenia ofert 07.08.2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert 07.08.2023 godz. 10.00