electric g1aa474dd3 640Remont instalacji elektrycznej w budynku przy  ul. Grzegorzewskiej 2 - ETAP 1,2,3. Termin złożenia ofert 07.08.2023 do godz. 9.00, otwarcie ofert 07.08.2023 godz. 9.30