calculator gdc9846990 640
 
Wymiana wentylatorów dachowych w budynku przy ul. Polaka 1 w Warszawie.
Termin złożenia ofert 13.07.2023 r. do godz. 11.00, otwarcie ofert 13.07.2023 r. godz. 11.15
Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-05-23, 730-003-825 lub 730-003-962.