Ogłoszenie 1

S. M. „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

Wykonanie projektów na dostosowanie ośmiu budynków  w Warszawie  do obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych w oparciu o ekspertyzy Zamawiającego

Termin złożenia ofert 9.05.2023r. do godz. 12.00.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo w sekretariacie Spółdzielni tel. 730003825 lub (22)6434165.

SIWZ

Umowa

załącznik nr 13 - ekspertyza Polaka 3

załacznik nr 13 - ekspertyza Polinezyjska 2

załacznik nr 13 - ekspertyza Polinezyjska 7

załącznik nr 13 - ekspertyza - Polinezyjska 12

załacznik nr 13 - ekspertyza - Szolc Rogozińskiego 15

załacznik nr 13 - ekspertyza - Szolc Rogozińskiego 17

załacznik nr 13 - ekspertyza - Szolc Rogozińskiego 19

załacznik nr 13 - ekspertyza Szolc Rogozińskiego 21