SM „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

  1. Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku części wspólnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

- części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z terenami zewnętrznymi

Termin złożenia ofert 05.04.2023 do godz. 11.00, otwarcie ofert 05.04.2023 godz. 11.15

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo na adres: sekretariat@naskraju.pl tel. 22-643-41-65, 535 303 302.

SIWZ utrzymanie czystości i porządku

Załączniki do pobrania