SM „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontów klatek schodowych i korytarzy w budynkach SM „Na Skraju” w Warszawie

Termin składania ofert 23.03.2023r. godz. 13.00

Materiały przetargowe do pobrania :

SIWZ -klatki i korytarze

lub mailowo w sekretariacie Spółdzielni

tel. 730003962 lub (22)6434165.