„Zmiana w przetargu „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiany istniejących naczyń wzbiorczych na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe z membraną wymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex wraz z wymianą zaworu bezpieczeństwa na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” zmienia w załączniku numer 1 pozycję numer 27:

  • Usuwa się Kopcińskiego 8,
  • Wprowadza się Nugat 8.

Pozostałe warunki bez zmian.”

Pliki do pobrania