Przetarg nieograniczony na „Wymiana- przedłużenie rur kanalizacji wywiewnej z rur PCW o śr. DN 110/75mm od mieszkań na ostatniej kondygnacji poprzez stropodachy i ponad kominy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Gutta 1,2; Kulczyńskiego 4,5,6,7; Polinezyjska 2,7; Szolc Rogozińskiego 11,17,21 w Warszawie.”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę „Wymiana- przedłużenie rur kanalizacji wywiewnej z rur PCW o śr. DN 110/75mm od mieszkań na ostatniej kondygnacji poprzez stropodachy i ponad kominy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Gutta 1,2; Kulczyńskiego 4,5,6,7; Polinezyjska 2,7; Szolc Rogozińskiego 11,17,21 w Warszawie

Termin złożenia ofert: 06.03.2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert: 06.03.2023 r. do godz.11.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: w.nalezyty@naskraju.pl  lub nr tel. 730 003 742.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania