Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiany istniejących naczyń wzbiorczych na nowe naczynie wzbiorcze przeponowe z membraną wymienną wewnątrz zbiornika typu Reflex wraz z wymianą zaworu bezpieczeństwa na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 29 budynkach mieszkalnych.”

Termin złożenia ofert: 27.02.2023 r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 27.02.2023 r. do godz.10.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: s.dabrowska@naskraju.pl  lub nr tel. 730 003 142.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania