Przetarg nieograniczony na

Dostosowanie budynku do wymogów dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kopcińskiego 16 klatka I i II  z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku ul. Kopcińskiego16 klatka 1

Zadanie nr 2 – Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem przy budynku ul. Kopcińskiego16 klatka 2

Termin złożenia ofert: 23.02.2023 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023 r. do godz.11.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: r.rasinski@naskraju.pl  lub nr tel. 730 003 962.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.