Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowych w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” w 2023 roku.

Termin złożenia ofert: 16.02.2023 r. do godz.12.00

Termin otwarcia ofert: 16.02.2023 r. do godz.12.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: r.rasinski@naskraju.pl  lub nr tel. 730 003 962.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania