Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na montaż budek dla ptaków.

Termin złożenia ofert: 10.02.2023 r. do godz.12.00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2023 r. do godz.12.15


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: p.uminski@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 825.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania