Ogoszenie 2Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” uprzejmie informuje, że prezentacja Prezesa Zarządu Marcina Galasa wygłoszona podczas wystąpienia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023 r. dostępna jest dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu w zakładce Walne Zgromadzenie.