Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że w dniu 22.05.2023 r. odbyło się spotkanie Zarządu z Członkami Spółdzielni w sprawie wypracowania treści pism do Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy dotyczących stanowiska Spółdzielni w sprawie decyzji o powzięciu nowych inwestycji w tym parkingów wielopoziomowych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania po północnej stronie ul. F. Płaskowickiej. Treść protokołu ze spotkania wraz załącznikami dostępna po zalogowaniu dla Członków Spółdzielni w zakładce Grunty i własność lokali.