Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” uprzejmie informuje, że w dniu 01.06.2023 r. do Spółdzielni wpłynęła prawomocna (opatrzona klauzulą ostateczności) decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 252/2023 z dnia 27.04.2023 r. zatwierdzająca podział części nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5A/00480153/7 położonej przy ul. Cynamonowej, ul. M. Grzegorzewskiej i ul. S. Szolc- Rogozińskiego, ul. F. Płaskowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/43 z obrębu 1-10-29 (wydzielenie nieruchomości jednobudynkowych w IV Osiedlu).

Treść w/w decyzji wraz z mapą przedstawiającą projekt podziału nr P.1465.2023.1292 dostępne są dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu w zakładce Grunty i własność lokali.