Ogłoszenie 1

 

 

                             

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni na stanowisko: Specjalista / Specjalistka ds. organizacyjno–samorządowych

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Główne obowiązki pracownika:

 1. Obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Nadzorczej:
 1. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji,
 2. przygotowanie sali obrad,
 3. koordynacja działań i przekazywania dokumentów przy kontrolach prowadzonych przez Komisje Rady Nadzorczej,
 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady Nadzorczej,
 5. prowadzenie dziennika korespondencji (w formie elektronicznej) spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i kompletowanie korespondencji rozpatrywanej przez Radę Nadzorczą,
 6. współpraca z Prezydium Rady Nadzorczej, radcą prawnym i właściwymi działami w zakresie przygotowania projektów dokumentów przekazywanych do uchwalenia przez Radę Nadzorczą,
 7. przekazywanie uchwał Rady Nadzorczej pracownikom Spółdzielni według właściwości.
 8. umieszczanie na stronie internetowej protokołów, uchwał, informacji i innych dokumentów dotyczących działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
 9. udział w przygotowaniu i obsłudze Walnego Zgromadzenia oraz innych spotkań organów Spółdzielni.
 1. Obsługa kancelaryjno-techniczna posiedzeń Zarządu:
 1. przyjmowanie wniosków na posiedzenia Zarządu od pracowników Spółdzielni,
 2. sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 3. prowadzenie rejestrów uchwał i postanowień Zarządu Spółdzielni.
 1. Kompletowanie i przechowywanie protokołów zebrań organów Spółdzielni wraz                                               z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu posiedzeń.
 2. Współpraca  z Radami Osiedli i Domowymi – kontakt bieżący, aktualizacja bazy danych przedstawicieli Rad.
 3. Bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie udostępniania dokumentów SM – Statut, regulaminy, Uchwały RN i Zarządu, prowadzenie ewidencji w zakresie udostępnianych dokumentów.
 4. Opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma, wnioski i zapytania kierowane do Rady Nadzorczej
  i Zarządu w sprawach samorządowych.
 5. Obsługa Sekretariatu w sytuacji nieobecności pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.
 6. Archiwizacja dokumentacji działu samorządowo-organizacyjnego
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd Spółdzielni.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane administracja) i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego.
 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office.
 4. Zdolności organizacyjne.
 5. Motywacja i samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, nastawienie na szukanie rozwiązań.
 6. Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

To oferujemy

 • Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Ofertę  zawierającą CV wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie do dnia 30.06.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu pracuj.pl albo złożyć  w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

  

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.