Ogłoszenie 1

 

 

                             

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni na stanowisko: Inspektor nadzoru robót sanitarnych

w pełnym wymiarze godzin

 

 

Główne obowiązki pracownika:

 • Nadzór nad stanem instalacji sanitarnych oraz robotami realizowanymi w zasobach spółdzielni.
 • Kontrolowanie firmy konserwującej instalacje: wodno-kanalizacyjną, C.O., C.W., C.W.U.                              i gazową w celu zapewnienia sprawności ww. instalacji oraz jej bezawaryjnej pracy.
 • Kontrolowanie pracy węzłów cieplnych, szczególnie parametrów dostawy ciepła w celu ograniczenia mocy zamówionych.
 • Analiza zużycie wody w celu ograniczenia kosztów GZM.
 • Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali, obiektów i urządzeń, wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac z zakresu robot sanitarnych.
 • Kontrola zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, ustalonym w umowie lub zleceniu zakresem robót, przepisami. Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Przygotowanie danych do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni
  w zakresie robót sanitarnych.
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych w zakresie branży sanitarnej.
 • Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów i najemców i innych osób w zakresie spraw sanitarnych.
 • Współpraca z innymi działami spółdzielni.
 • Obsługa systemu informatycznego Papirus SQL.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Uprawnienia budowlane czynne.
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych.
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), Outlook.
 • Umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub kontraktu B2B w pełnym wymiarze godzin.
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Ofertę  zawierającą CV wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie do dnia 30.06.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu pracuj.pl albo złożyć  w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4 ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.