Ogłoszenie 1Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że stanowisko Zarządu w sprawie toczącej się dyskusji społecznej na temat uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „po północnej stronie ul. F. Płaskowickiej” dostępne jest dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu w zakładce Grunty i własność lokali.