Ogłoszenie 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” uprzejmie informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję nr 252/2023 z dnia 27.04.2023 r. zatwierdzającą podział części nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5A/00480153/7 położonej przy ul. Cynamonowej, ul. M. Grzegorzewskiej i ul. S. Szolc- Rogozińskiego, ul. F. Płaskowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/43 z obrębu 1-10-29 (wydzielenie nieruchomości jednobudynkowych w IV Osiedlu).

W/w decyzja wpłynęła do biura Spółdzielni w dniu 04.05.2023 r., po upływie 14 dni stanie się ostateczna i prawomocna.