Ogłoszenie 2

Informacja o przeglądach okresowych budynków SM „Na Skraju” w 2023 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (P.B.):

  1. od dnia 31.03.2023 r. w godzinach 08:00-20:00 rozpoczyna się obowiązkowy przegląd roczny części wspólnych we wszystkich budynkach(nie dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy P.B.),
  2. od dnia 04.2023 r.w godzinach 8:00-20:00rozpocznie się obowiązkowy przegląd roczny we wszystkich budynkach w zakresie szczelności instalacji gazowej i drożności przewodów we wszystkich lokalach (mieszkalnych i użytkowych - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy P.B.).

Terminy przeglądów zostaną wywieszone na klatkach schodowych i w gablotach informacyjnych budynków.

 Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"

Harmonogram przeglądów rocznych 2023

Aktualizacja harmonogramu – ul. Kulczyńskiego 5