finance gb506897d3 640 

SM „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na :

Wykonanie remontów klatek schodowych i korytarzy w budynkach SM „Na Skraju” w Warszawie

Termin składania ofert 23.03.2023r. godz. 13.00

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie, na stronie internetowej https://naskraju.pl/przetargi/ lub mailowo w sekretariacie Spółdzielni tel. 730003962 lub (22)6434165.