finance gb506897d3 640 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

inspektora nadzoru robót sanitarnych

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office, NORMA itp.
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Nadzór nad stanem instalacji sanitarnych w zasobach spółdzielni.
 2. Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali, obiektów
  i urządzeń, wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac z zakresu robot sanitarnych.
 3. Kontrola zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, ustalonym
  zakresem robót, przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami    wiedzy technicznej.
 4. Uczestnictwo w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali i obiektów.
 5. Wnioskowanie i zlecanie niezbędnych prac.
 6. Analiza wyników przeglądów technicznych budynków, w szczególności dotyczących instalacji sanitarnych, gazowych, instalacji pionów p.poż. oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i zlecanie niezbędnych prac w tym zakresie.
 7. Uczestnictwo w komisjach technicznych dotyczących awarii i usterek technicznych.
 8. Przygotowanie danych do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w zakresie robót
 9. Przygotowywanie materiałów przetargowych w zakresie branży sanitarnej.

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny kandydata należy w terminie 31.03.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu Pracuj.pl lub na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”