finance gb506897d3 640 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”

02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

Kierownika Działu Eksploatacji

Miejsce pracy: Warszawa

 

 Wymagania podstawowe:

Do głównych obowiązków Pracownika należeć będą:

 • Nadzór nad bieżącą eksploatacją zasobów Spółdzielni
 • Organizacja i zarządzanie pracą pionu eksploatacyjnego.
 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązków administratorów i gospodarzy w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.
 • Inicjowanie remontów, napraw lub zmian w infrastrukturze osiedli.
 • Opracowywanie danych do rocznych planów remontów i
 • Prowadzenie przeglądów posesji i kontrola pracy podległych pracowników i firm.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe  lub średnie i co najmniej trzyletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Znajomość zagadnień technicznych i prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami
  w spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatkowe wymagania wobec kandydatów:

 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Zdolności analityczne  oraz umiejętność kierowania zespołem
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Dobra, praktyczna znajomość programu Excel, programu do kosztorysowania.  

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny kandydata należy w terminie 31.03.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu Pracuj.pl lub na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”