Ogłoszenie 1

 

S. M. „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza przetarg na:

Wykonanie projektów na dostosowanie ośmiu budynków  w Warszawie  do obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych w oparciu o ekspertyzy Zamawiającego

Termin złożenia ofert 23.03.2023r. do godz. 12.00.

Materiały przetargowe do uzyskania nieodpłatnie poniżej:

lub mailowo w sekretariacie Spółdzielni tel. 730003825 lub (22)6434165.