Ogłoszenie 1

Szanowni Państwo,

W ramach kontynuowania współpracy rozpoczętej spotkaniami z przedstawicielami Rad Osiedli i Rad Domowych Naszej Spółdzielni, chciałbym Państwu zaproponować cykl szkoleń.

Pierwsza propozycja to szkolenie dedykowane dla Członków Rad Domowych w zakresie rozszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Rady Domowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”, które poprowadzi Radca Prawny Dariusz Wociór w terminach 15 luty 2023 r. oraz 23 luty 2023 r. w podziale na trzy grupy: godz. 16:00, godz. 18:00 i godz. 19:30. w Klubie Osiedlowym Nugat 4.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiam w załączeniu.

Liczę, że cykliczne spotkania w formie szkoleń to będzie kolejny owocny etap rozwoju naszej współpracy. Jeżeli Państwo uznają moją propozycję spotkania w formie szkolenia za interesującą to w celu zapisania się na jeden z zaproponowanych terminów zapraszam do kontaktu z sekretariatem Spółdzielni (telefonicznie pod numerem telefonu 22 643 41 65 lub drogą mailową na adres: sekretariat@naskraju.pl).

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

PROGRAM SZKOLENIA DLA RAD DOMOWYCH