Ogłoszenie 1

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że nie może dostarczyć Państwu rozliczenia wodomierzy za I półrocze 2022 r. Dotrzymanie wcześniej wskazanego terminu rozliczenia wodomierzy niestety nie jest możliwe z uwagi na brak pełnego składu Zarządu i niemożność podjęcia Uchwały w sprawie rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu opłaty zmiennej na podgrzanie wody w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”. W związku z niezrozumieniem rozliczenia  wodomierzy i kosztów za rok 2021 i dopłatami za podgrzew wody, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o rozliczeniu podgrzewu wody nie po cenie pobranej zaliczki lecz po cenie podgrzewu wody wyliczonej z kosztów za okres 01.01.2022-30.06.2022. Wyliczona stawka za m³ podgrzewu wody, musi być zatwierdzona Uchwałą Zarządu.

Do dnia 10.02.2023 r.  Zarząd działać będzie w niepełnym składzie.

Za powstałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Zarząd oraz Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”