Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” uprzejmie informuje, że wejść na salę obrad Walnego Zgromadzenia będą mogły jedynie osoby do tego uprawnione, czyli członkowie Spółdzielni oraz pełnomocnicy, którzy po weryfikacji otrzymali pilota do głosowania.

Z poważaniem

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”