Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd oraz Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” informują, że do dnia 31.01.2023 r. zostaną rozliczone wodomierze za I półrocze 2022 roku. Opóźnienie tego rozliczenia związane jest z wdrożeniem nowego systemu, jak również ze zmianą sposobu przedstawiania Państwu kosztów rozliczenia wodomierzy.

 


Rozliczenie będzie zawierało:

 

- ilość zużytej wody i ścieków wg licznika głównego,

- ilość zużytej wody i ścieków prze liczniki lokalowe,

- ilość wody niezbilansowanej,

- ilość wody niezbilansowanej przypadającej na lokal.

Rozliczenie podgrzania wody będzie w/g ceny z kosztów, wyliczonej za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r., na podstawie faktur za wskazany okres czasu wystawianych przez firmę VEOLIA. Rozliczenie będzie zawierało również pobrane od Państwa zaliczki.

Wymiana wodomierzy analogowych na wodomierze z odczytem zdalnym przyśpieszy proces rozliczania wodomierzy w przyszłości.

Dział Finansowo-Księgowy przeprasza Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” za wszystkie opóźnienia w rozliczeniach.

Z poważaniem

Zarząd oraz Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”