oferta pracy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKRAJU” zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika na stanowisko:

Specjalisty ds. kadr, bhp i ubezpieczeń
miejsce pracy: Warszawa

 

 

 

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Znajomość przepisów dotyczących Praca pracy, ubezpieczeń społecznych i innych związanych z prowadzeniem spraw na zajmowanym stanowisku
 • Conajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • Dobra znajomość programu Microsoft Office, mile widziana znajomośc programu SOFTHARD

Do głównych zadań  Pracownika należeć będą:

 1. Wykonywanie obowiązków związanych z rekrutacją kandydatów do pracy.
 2. Przygotowanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 4. Ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy.
 5. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 6. Przygotowanie dokumentów do list płac oraz sporządzanie list płac.
 7. Terminowe przekazywanie należności na rachunki bankowe.
 8. Obsługa programu kadrowo-płacowego związana z naliczaniem składek ZUS, sporządzaniem deklaracji ZUS oraz rejestracja pracowników.
 9. Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie druków PIT.
 10. Księgowanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku, potrąceń i innych składników.
 11. Prowadzenie spraw związanych z realizacją w zakładzie pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 12. Prowadzenie ewidencji umów i rachunków wypłat z bezosobowego funduszu płac, wyliczanie podatku dochodowego, wypłata należności.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych Z-05, Z-06 i innych wg potrzeb.
 15. Współpraca z firmą świadczącą usługi w zakresie BHP w tym: wystawianie skierowań na badania lekarskie, zawiadamianie o wypadkach, przekazywanie pracownikom informacji zlecanych do stosowania w zakresie BHP, in.

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie  do 29. 09. 2022 r. wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć
w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4  ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

 

Oferta (PDF)