Ogłoszenie 2

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”,

Poniżej dostępny jest komunikat z posiedzenia Komisji Statutowej

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI STATUTOWEJ (PDF)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"