Szanowni Mieszkańcy

W związku z prowadzoną lustracją pełną działalności Spółdzielni za lata 2019-2021, członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać Lustratorom swoje uwagi dotyczące jej działalności za pośrednictwem Spółdzielni. W tym celu można przesłać pismo na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl lub złożyć je w sekretariacie Spółdzielni, w tym również w zamkniętej kopercie. Korespondencja zostanie przekazana Lustratorom do ewentualnego wykorzystania. Przypominamy, że okres objęty lustracją to lata 2019-2021.