Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Na Skraju” Informuje, że w dniu 11.07.2022 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 zostanie sprawdzona drożności przewodów wentylacyjnych i szczelność instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teligi 4.
Prace będzie prowadziła firma Altus Budownictwo, osoba do kontaktu: Katarzyna Niewiadomska - tel. 500 525 467. 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie lokali i pełną współpracę w przeprowadzeniu sprawnej kontroli w podanym wyżej terminie.


Obowiązek wykonania został nałożony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dalszego użytkowania obiektu. Warunkiem ponownego uruchomienia instalacji gazowej jest między innymi wykonanie przeglądów wszystkich instalacji wewnętrznych (w 100℅) co po przedłożeniu wymaganych dokumentów umożliwi wystąpienie do PINB o zdjęcie nałożonych ograniczeń w użytkowaniu Państwa budynku.