Z lewej: Małgorzata Zawodnik, prezes SM "Na Skraju", Marek Mieszanowski, zastępca prezesa SM "Na Skraju" i Renata Wiśniewska, dyrektor handlowy Techem Sp. z o.o.

Czas na wymianę wodomierzy

Elektroniczny przekaz informacji, a przede wszystkim obniżenie kosztów to główne zalety nowych wodomierzy. Te już wkrótce trafią do mieszkańców Spółdzielni „Na Skraju”.
W czwartek, 19 maja br. Zarząd podpisał umowę na wymianę 10152 sztuk urządzeń z firmą Techem Sp. z o.o., którą reprezentowała Renata Wiśniewska, dyrektor handlowy.

Zakup nowych wodomierzy był na liście priorytetowej działań Zarządu Spółdzielni. Nowe urządzenia wyposażone będą w nakładki radiowe, co umożliwi zdalny odczyt oraz precyzyjne i terminowe rozliczenie wody. Rozpoczęcie wymiany wodomierzy planowane jest na sierpień i potrwa około 5 miesięcy. W dniu podpisania umowy na zakup urządzeń odbyło się w naszej siedzibie szkolenie pracowników SM „Na Skraju” z zakresu kontroli usług zaoferowanych przez firmę Techem, czyli odczytów i rozliczeń nowo montowanych wodomierzy.