Tegoroczny plan remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju" został opracowany przez Zarząd w oparciu o posiadane środki funduszu remontowego. Uchwałą nr 4/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rada Nadzorcza SM „Na Skraju” zatwierdziła dokument.
Wszystkie informacje nt. aktualnych przetargów znajdują sięTUTAJ