Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” informuje, że w celu poprawy jakości świadczonych usług i oczekiwań Mieszkańców Spółdzielni, od dnia 1 kwietnia br. usługi konserwacyjne wszystkich branż tj. sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej we wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni realizuje firma Stanek Kozak Sp. z o. o.

Zasady zgłaszania awarii i usterek nie uległy zmianie, numery telefonów nadal pozostały aktualne.
Do przyjmowania zgłoszeń firma dedykowała swojego pracownika, który wykonuje obowiązki na miejscu w siedzibie Spółdzielni. Po godzinach pracy Spółdzielni wszystkie zgłoszenia przekazywane są do Pogotowia.
Wszelkie usterki, awarie mogą Państwo zgłaszać przez całą dobę pod numerem telefonu: 22 643 22 28.