Szanowni Państwo,

w związku z zainteresowaniem Mieszkańców Spółdzielni w sprawie wznowienia działalności marketu spożywczo- przemysłowego w lokalu użytkowym w pawilonie przy ul. Szolc- Rogozińskiego 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że obecna umowa najmu wygasa z dniem 12.08.2022 r. W listopadzie 2021 r. Spółdzielnia ogłosiła konkurs ofert na najem ww. lokalu i obecnie prowadzi negocjacje z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy. Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania Mieszkańców naszej Spółdzielni dołożymy wszelkich starań by na miejscu obecnego sklepu zaczął funkcjonować market spożywczo- przemysłowy.