Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych parteru i klatki schodowej od poziomu 0 do II piętra (I etap) w budynku ul. Polaka 1.Termin złożenia ofert: 17.11.2022 r. do godz.12.00
Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie na adres: r.rasinski@naskraju.pl lub nr tel. 730 003 962.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)