Ogłoszenie 1Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie analizy opłacalności zastosowania podzielników kosztów ogrzewania w 99 budynkach na podstawie wymagań przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.

Termin złożenia ofert: 07.11.2022 r. do godz.12.00

Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub e-mailowo w sekretariacie Spółdzielni po uprzednim kontakcie pod numerem tel. 730 003 142 lub 730 003 742.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)