Ogłoszenie 1Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju" 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:

1.       Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Strzeleckiego 1 w zakresie wewnętrznych linii zasilających w częściach wspólnych.
Termin złożenia ofert 20.10.2022 do godz. 11.00, otwarcie ofert 20.10.2022 godz. 11.15
SIWZ przetarg nr 1 – Dokumenty do pobrania

2.       Wykonanie robót brukarskich na terenie SM „Na Skraju”.
Termin złożenia ofert 20.10.2022 do godz. 12.00, otwarcie ofert 20.10.2022 godz. 12.15
SIWZ przetarg nr 2 – Dokumenty do pobrania

3.       Wykonanie projektów wymiany rozdzielnic wraz z uzgodnieniami przedmiarami i kosztorysami dla budynków: Magellana 11, Strzeleckiego 6, Kulczyńskiego 16, Kulczyńskiego 18, Grzegorzewskiej 2, Szolc-Rogozińskiego 11.
Termin złożenia ofert 20.10.2022 do godz. 13.00, otwarcie ofert 20.10.2022 godz. 13.15
SIWZ przetarg nr 3 – Dokumenty do pobrania

4.       Wykonanie robót dostosowujących komunikację osób niepełnosprawnych polegającą na  przebudowie windy w budynku przy ul Magellana 14.
Termin złożenia ofert 21.10.2022 do godz. 12.00 otwarcie ofert 21.10.2022 godz. 12.15
SIWZ przetarg nr 4 – Dokumenty do pobrania

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.