4 przetargi nieograniczone: utrzymanie czystości, remont instalacji elektrycznych, roboty brukarskie i wykonanie dokumentacji projektowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju" 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:


1. Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku części wspólnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”:
a) części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
b) terenów zewnętrznych ( utwardzone, zielone)
c) części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z terenami zewnętrznymi – zakres „a” + „b”
Składanie ofert do dnia 28.09.2022 do godz. 12.00, otwarcie ofert 28.09.2022 o godz. 12:20


2. Remont instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Strzeleckiego 1 w zakresie wewnętrznych linii zasilających w częściach wspólnych.
Termin złożenia ofert 29.09.2022 do godz. 11.00, otwarcie ofert 29.09.2022 godz. 11.15


3. Wykonanie robót brukarskich na terenie SM „Na Skraju”.
Termin złożenia ofert 29.09.2022 do godz. 12.00, otwarcie ofert 29.09.2022 godz. 12.15


4. Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, nadzorem autorskim wymiany rozdzielnic wraz z niezbędnym okablowaniem GLZ i WLZ windy, uzgodnienie powyższej dokumentacji (wyłączenie p.poż) z rzeczoznawcą p.poż , uzgodnienie układów pomiarowych z operatorem Stoen Operator Sp. z o.o. dla budynków: Magellana 11, Strzeleckiego 6, Kulczyńskiego 16, Kulczyńskiego 18, Grzegorzewskiej 2, Szolc-Rogozińskiego 11.
Termin złożenia ofert 29.09.2022 do godz. 13.00, otwarcie ofert 29.09.2022 godz. 13.15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ przetarg nr 1 – Dokumenty do pobrania
SIWZ przetarg nr 2 – Dokumenty do pobrania
SIWZ przetarg nr 3 – Dokumenty do pobrania
SIWZ przetarg nr 4 – Dokumenty do pobrania