Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków przy ul.  Polaka 3, Kulczyńskiego 5 kl. II, III w Warszawie.
Termin złożenia ofert: 20.07.2022 r. do godz.12.00


Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie pod numerem tel. 730 003 142

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)