Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 (02-777) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych klatek schodowych na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

 

Termin złożenia ofert: 20.06.2022 r. do godz.12.00

 

Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie:

prace elektryczne p.szczepanski@naskraju.pl tel. 730 003 857

prace budowlane r.rasinski@naskraju.pl tel. 730 003 962

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.

SIWZ – Dokumenty do pobrania (ZIP)

Uzupełnienie materiałów do przetargu na remont klatek schodowych (ZIP)