Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju" 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:

 1. Przeniesienie wodomierza głównego do studzienki wodomierzowej na zewnątrz budynku przy ul. Kulczyńskiego 14.
  Termin złożenia ofert: 06.06.2022 r. do godz. 12.00
 2. Wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montażem słupów z oprawami oświetleniowymi w nowych lokalizacjach na terenie będącym w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.
  Termin złożenia ofert: 07.06.2022 r. do godz. 12.00
 3. Wykonanie robót brukarskich na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.
  Termin złożenia ofert: 09.06.2022r. do godz. 12.00.
 4. Wykonanie kontroli okresowych w obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.
  Termin złożenia ofert: 10.06.2022r. do godz. 12.00.

Materiały przetargowe (SIWZ) można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Spółdzielni lub po uprzednim kontakcie mailowym na adres:

 • prace sanitarne j.plochocki@naskraju.pl tel. 730 003 742
 • prace elektryczne p.szczepanski@naskraju.pl tel. 730 003 857
 • prace budowlane r.rasinski@naskraju.pl tel. 730 003 962

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są w SIWZ.